•  
  •  
 

Article Title

讀殷商無四時說

Publication Date

January 1934

摘要

頃得友人自平郵寄清華周刊文史專號一冊,內有吾友商錫永先生殷商無四時說一文。錫永先生與吾雖初交,然其治甲骨之學,實較吾先,其所刊布諸箸作,吾嘗一一取而讀之,蓋久已心折之也。其學之謹慎,卽就此文之結論『此問題目前雖不易解决,然地下之材料,層出不已,信必有證明之一日;但處現今之地步,與其必之,無或疑之也』;以觀,亦可以窺見一二。然而不能無疑者,請為錫永先生及吾諸同志言之,或亦愚者盡其千慮,而大雅所許乎!

原文大意,可分四部:一辯吾友葉葓漁(玉森)先生殷契鈞沈及揅契枝譚釋甲骨文春夏秋冬四字之誤,二辯董作賓先生卜辭中所見之殷曆之說,三辯吾友束世澂先生『殷以三月至五月爲春,六月至八月爲夏,九月至十一月爲秋,十二月至二月爲冬』。之說,四引申唐蘭先生釋作甫之說,以徵實葉氏秋字之誤釋。

Recommended Citation

鄭師許(1934)。讀殷商無四時說。《嶺南學報》,3(2),140-144。檢自: http://commons.ln.edu.hk/ljcs_1929/vol3/iss2/5

Share

COinS