•  
  •  
 

Article Title

錢江九姓漁戶攷

Publication Date

January 1931

摘要

浙省錢塘江流域,向有九姓漁戶之一類人民,生殖其間,歷年頗久,在昔該漁戶等以船為家,只能往來于錢江上下游,不能移居陸地,與朱江流域之蜑戶同,故均浮家泛宅,飄流為生,陸地恆產,概未購置,沿至清代乾隆同治間,迭經官廳設法解放,該漁戶狃于舊習,仍性躭船舶生涯,以致陸居之人,仍不及船居者眾,其大多數之生活,喜于浪漫而流動,不願固定而域于一方,豈為久居海島漁民或向居珠閩兩江蜑戶之苗裔,含有遺傳性耶?胡為乎喜與烟波結緣,而不縈情于林園之安樂,究其要因,約有兩端:(一)習于波濤,樂為水上生活,祖父子孫,皆係如此,所謂習與性成,業難移易,儼如弓冶傳家,世世皆沿襲而不改。(二)暗營娼業,獲利較豐,運貨捕魚,皆遜于是,且一舸逍遙,任其所之,利市徵之逐,又較陸地娼家活動之範圍為大,宜乎雖立厲禁,提高人格,而故步自封,甘居下流而不悔。具此兩因,故逐水飄泊,逐臭墮落,雖具大力者援之以手,亦不能宅乾淨之土,履光明之路,而享人生幸福。近因全國民族,應一律立于平等地位,屢經勸誡而不悛,不得不用強制手段,凡花舫妓寮,分別登記,并掣籤解散,視疇昔較為稀少。如再進一步,為澈底剷除之計,非嚴訂取締辦法,責由錢江流域各縣府,嚴厲執行,不能全部改業,琢此汙點,茲緣旅浙數月,徵考舊籍,咨諏近事,略識梗概。爰將該漁戶之來歷,姓氏,人口,船舶,生計,習俗,教育,及解放經過之事情,以後教養之方法,擇要分臚于下:藉供奉行民生主義有心化理者化參攷焉。

Recommended Citation

童振藻(1931)。錢江九姓漁戶攷。《嶺南學報》,2(2),4-50。檢自: http://commons.ln.edu.hk/ljcs_1929/vol2/iss2/2

Share

COinS