•  
  •  
 

Article Title

廣東木棉樹

Publication Date

January 1931

摘要

廣東棉類頗多,就普通稱為棉者,計分三大類:一木棉樹,二木本棉,三草棉,木棉樹本非棉花,其科屬性狀用途,均與棉花不同,似不宜相提並論。但載籍所記,間有與棉花混淆,閱者易滋誤會。茲就見聞所及,擇述一二,俾研究廣東棉類者,參考焉。

Recommended Citation

邵堯年(1931)。廣東木棉樹。《嶺南學報》,2(1),77-84。檢自: http://commons.ln.edu.hk/ljcs_1929/vol2/iss1/6

Share

COinS