•  
  •  
 

Publication Date

January 1929

摘要

按五年前之記叙文題,多注重遊覽旅行,名勝建築,及風景欣賞。近年雖仍以遊覽旅行佔多數,而較前已減少;於名勝建築及風景欣賞所減尤多。(參看拙著中學作文題目研究,尚在印刷中。)蓋遊記相類之文,往往兼有描寫風景,發抒感慨處,宜於高年級生作,而不甚宜於初年級生作也。初年級生作遊記文字,往往易於抄襲成文,甚且全抄他人成文,畧改一二語,即可敷衍。此由於自身尚無描寫及感慨之能力故也。作者私意以為此後於參觀調查及風俗民生之紀叙文字,中學生尚可多作;而於遊覽旅行,名勝建築,及風景欣賞之紀叙文字尚可少作。時節及氣候一目,或可完全不作。因此種題目,重在描寫景物,而題目空洞,偏於文藝性質,往往令作者無從寫者。例如「今年的中秋」,「初冬」,「冬天的早晨」,「秋之夜」「清明」「近日的天氣」,等題,非文人不工也。如合事實記之,則近於小說而非記叙矣。

Recommended Citation

阮真(1929)。近五年來中學作文題目之統計。《嶺南學報》,1(3),49-58。檢自: http://commons.ln.edu.hk/ljcs_1929/vol1/iss3/4

Share

COinS